Image

Een bedrijf overnemen.

Er wordt vaak enorm opgezien tegen het overnemen van een bedrijf. Complexe en langdurige processen, hoge bedragen die over tafel gaan. En dan nog wordt achteraf gezien de overname lang niet altijd een succes. Daarom is begeleiding door een deskundige partij zoals Your own Venture bij het overnemen van een bedrijf noodzakelijk. Niet alleen om de juiste overnamekandidaat te vinden. Maar ook om een succesvolle bieding te kunnen doen, de onderhandelingen te voeren en de juiste financieringsstructuur op te zetten. Minstens zoveel aandacht vergt de periode ná de overname. In hoeverre wil je het overgenomen bedrijf integreren met andere activiteiten? En hoe zorg je dat de integratie dan goed verloopt?

Oriënteer je tijdig door deel te nemen aan onze inspiratiesessie bedrijfsverkoop; in één dagdeel krijg je inzicht in de ins en outs van de aan- en verkoop van een bedrijf! Of bel ons voor meer informatie en je persoonlijke begeleiding door een toegewijd duo van onze ervaren overnameadviseurs.

Waarom een bedrijf overnemen?

Ondanks de risico's worden er elk jaar weer vele bedrijven overgenomen. En het is de verwachting dat dit in de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. De belangrijkste redenen zijn:

 • Bedrijfsopvolging waarbij het eigendom van je bedrijf wordt overgedragen naar een volgende generatie;
 • Uitbreiding van marktaandeel waarbij je door het kopen van een bedrijf nieuwe klanten en/of nieuwe producten / technologie toevoegt aan je eigen bedrijf;
 • Overtollige financiële middelen die je met het oog op de toekomstige rendementen rechtstreeks wil investeren in kansrijke ondernemingen;
 • Je hebt nog geen eigen onderneming maar wilt een vliegende start maken door jezelf in te kopen in een bestaande onderneming; een Management Buy In (MBI);
 • Je bent nu in dienst bij een bedrijf en ziet en krijgt de kans om (een deel van) het bedrijf waar je nu werkt over te nemen van de huidige eigenaren; een Management Buy Out (MBO).

Bedrijf overnemen? Er is meer mogelijk dan je denkt!

Met name door het kiezen van de juiste financieringsstructuur kun je vaak eerder een bedrijf overnemen dan je misschien  voor mogelijk had gehouden. Onbekendheid met deze materie maakt dat vele kansen niet worden gezien. Daarnaast wordt, doordat de markt erg ondoorzichtig is, vaak onderschat hoe veel bedrijven of delen van een bedrijf er te koop zijn. Natuurlijk is het vanaf de tekentafel starten en uitbouwen van een nieuwe onderneming super interessant en waardevol. Maar het overnemen van een bedrijf kan een prachtig alternatief of een prima aanvulling hierop zijn!

Enkele van onze transacties.

 • Management buy-in

  Een ervaren manager met eigen kapitaal heeft de ambitie om een eigen bedrijf te beginnen. Door zich in te kopen in een bestaande onderneming en dat bedrijf te gaan leiden kan zij een vliegende start maken. Your own Venture helpt om de wensen scherp te krijgen en begeleidt het buy-in proces.

 • Buy and build

  In het strategisch plan wordt besloten de groei van de onderneming te versnellen door middel van overnames. Samen met de ondernemer worden de ambities en concrete wensen voor deze buy and build strategie vastgesteld. Your own Venture begeleidt het zoek- en aankoopproces van A tot Z en helpt bij de integratie.

 • Een fusie van gelijken

  De ondernemer kent haar markt door en door. De marktgroei is er wel wat uit en in overleg met Your own Venture wordt besloten gesprekken aan te knopen met collega ondernemingen die mooi complementair zijn. Al snel worden de voordelen ingezien door één van de belangrijkste concurrenten. Dan volgt een langdurig traject om deze 'fusie van gelijken' voor te bereiden en uiteindelijk tot een succes te maken.

Maak vrijblijvend kennis met ons
Bedrijf overnemen

Bedrijf overnemen in 6 stappen.

Het kopen van een bedrijf is, net zoals het verkopen van een bedrijf, een complex, risicovol en vaak onvoorspelbaar proces. Dit is een proces met veel belanghebbenden, tijdsdruk, concurrentie, emoties, grote hoeveelheden documenten en scherpe onderhandelingen. Daarom helpt Your own Venture je met  de regie over het proces, produceert key-documenten, ondersteunt bij de onderhandelingen en adviseert over de te volgen strategie en tactiek. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

1. Gewenst targetbedrijf beschrijven -> Aankoopprofiel

In deze eerste stap komen de fundamentele vragen aan bod: waarom wil je een bedrijf gaan overnemen en wat voor bedrijf? Cruciaal hierin zijn je persoonlijke ambities (bij een MBI of MBO) of de strategische plannen van je onderneming. Einddoel van deze fase is om zo helder mogelijk in een aankoopprofiel te beschrijven wat voor type bedrijf je wilt overnemen. Hoe duidelijker dat nu vastgelegd wordt, hoe gerichter straks de zoektocht kan starten.

2. Overnamestrategie bepalen -> Overnameplan

Nu helder is waarnaar je op zoek wilt gaan is de vraag hóe je te werk wilt gaan. Wil je actief en gericht specifieke ondernemingen benaderen? Ben je uit op 100% van de aandelen van een bedrijf of is een lager belang ook mogelijk? Hoe wil je een potentiële overname gaan financieren? Wie moeten er allemaal betrokken worden in eventuele overname processen? Welke externe partijen gaan je hierbij helpen? Wat heeft jouw bedrijf te bieden aan een overnamekandidaat? Welke concurrenten zijn er nog meer actief op de overnamemarkt? Hoeveel tijd geef je jezelf voor dit zoek- en overnameproces?

Deze, en nog veel meer vragen worden intensief doorgesproken. Op basis van dit gesprek worden de keuzes uiteindelijk vastgelegd in een overnameplan.

3. Overname targets zoeken -> Longlist en shortlist

Na een akkoord op het aankoopprofiel en het overnameplan gaat Your own Venture op basis van de afgesproken overnamestrategie aan de slag om een longlist van potentiële overnamekandidaten op te stellen. Veelal zal dit een combinatie zijn van partijen die door de ondernemer zelf worden genoemd, partijen die voorkomen uit onze research van het betreffende marktsegment en partijen die zelf hebben aangegeven open te staan voor een eventuele overname.

De shortlist bestaat uit die partijen die daadwerkelijk open blijken te staan voor een gesprek gericht op een mogelijke overname. Deze longlist en shortlist blijven we continu actualiseren gedurende de looptijd van het aankoopproces.

4. Onderhandelingen en biedingen -> Intentieovereenkomst

Als duidelijk is dat een bedrijf inderdaad openstaat voor een mogelijke overname start een volgende fase. Hoe ziet het verkoopproces van de overnamekandidaat er uit? Worden ze daarin door een professionele adviseur begeleid? Wat vindt de overnamekandidaat belangrijk aan een kopende partij? Wat zijn de overige eisen en wensen van de overnamekandidaat? Wie spelen aan de kant van de overnamekandidaat welke rol in het verkoopproces? Wat is de overnamekandidaat waard? Etc, etc.

Soms is dit een heel formeel proces met een aantal concurrerende bieders, soms is er onderhands een één-op-één contact tot stand gekomen. Uiteindelijke doel van deze fase is om met de overnamekandidaat te komen tot een getekende intentieverklaring, inclusief een bindende bieding (onder voorbehoud boekenonderzoek en eventueel financiering).

5. Boekenonderzoek en financiering -> Finale overeenstemming

Vanaf dit moment nemen wij als potentiële koper van het bedrijf de regie in handen. We melden aan de overnamekandidaat welke informatie we allemaal beschikbaar willen krijgen in de dataroom. Op basis van deze data gaan we het boekenonderzoek starten waarbij we onder andere kijken naar de business risico’s, contracten, het personeel en de boekhouding. Vaak volgen weer onderhandelingen over de bevindingen uit het boekenonderzoek en de impact op de eerder overeengekomen prijs.

Ook bepalen we nu welke garanties en vrijwaringen we van de verkopende partij eisen. Tegelijkertijd zijn we in gesprek met mede-investeerders en banken om de financiering van deze overname rond te krijgen.

6. Contracten opstellen -> Ondertekening bij notaris

Parallel aan het boekenonderzoek wordt gestart met het opstellen van de finale contracten. Dit betreft de koopakte en afhankelijk van het type transactie ook zaken als nieuwe statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, de managementovereenkomst, een kredietovereenkomst etc. Pas als er volledige overeenstemming is over het geheel aan contracten kunnen deze passeren bij de notaris.

Integratie van het overgenomen bedrijf.

In de media lees je de meest wilde verhalen over de lage slagingskansen van een overname. Meestal gaat het dan over wat er allemaal mis kan gaan ná de overname van een bedrijf. Daarbij verdwijnt als sneeuw voor de zon, binnen no time, de meerwaarde van de onderneming waarvoor je veel geld betaald hebt. Bijvoorbeeld door het vertrek van een aantal key-medewerkers. Denk daarom al tijdens het overnameproces goed na over de toekomstige integratie en communicatie.

De eerste vraag is of en zo ja welke mate van integratie uberhaupt nodig is. Misschien is het zo autonoom mogelijk laten doorgaan van de onderneming wel het beste. Betrek daarom de medewerkers in het integratieproces en zorg vooral voor eerlijke, heldere en frequente communicatie over de plannen en acties. Wees zichtbaar en benaderbaar als verantwoordelijk management.

Zo kun je succesvol een bedrijf overnemen.

Leiderschap, mensen en cultuur zijn essentieel bij bedrijfsovernames. Dit omdat het overnemen van een bedrijf  een emotioneel proces is wat grote impact heeft op mensen, hun posities en belangen. Daarmee ontstaat er onzekerheid en onduidelijkheid over de veranderingen. Dit geldt niet alleen bij het bedrijf wat wordt overgenomen, maar ook voor je eigen onderneming. Effectieve communicatie en persoonlijke aandacht vormen de sleutel. Daarom helpt Your own Venture je bij de bedrijfsovername door middel van het opstellen van het integratie- en communicatieplan en het coachen van individuele personen door deze lastige periode.

Oriënteer je nú op het overnemen van een bedrijf.

Plan vrijblijvend een gesprek met ons in en vertel ons welke groeiplannen je hebt met je onderneming of welke kansen tot het overnemen van bedrijven je ziet. Wij spiegelen graag naar je welke mogelijkheden wij zien om je plannen werkelijkheid te laten worden. Regel een afspraak met ons via onderstaande button of bel +31 85 060 6070

Get inspired