Image

Een bedrijf overnemen.

Er wordt vaak enorm opgezien tegen het overnemen van een bedrijf. Complexe en langdurige processen, hoge bedragen die over tafel gaan. En dan nog wordt achteraf gezien de overname lang niet altijd een succes. Daarom is begeleiding door een deskundige partij zoals Your own Venture bij het overnemen van een bedrijf noodzakelijk. Niet alleen om de juiste overnamekandidaat te vinden. Maar ook om een succesvolle bieding te kunnen doen, de onderhandelingen te voeren en de juiste financieringsstructuur op te zetten. Minstens zoveel aandacht vergt de periode ná de overname. In hoeverre wil je het overgenomen bedrijf integreren met andere activiteiten? En hoe zorg je dat de integratie dan goed verloopt?

Oriënteer je tijdig door deel te nemen aan onze inspiratiesessie bedrijfsverkoop; in één dagdeel krijg je inzicht in de ins en outs van de aan- en verkoop van een bedrijf! Of bel ons voor meer informatie en je persoonlijke begeleiding door een toegewijd duo van onze ervaren overnameadviseurs.

Waarom een bedrijf overnemen?

Ondanks de risico's worden er elk jaar weer vele bedrijven overgenomen. En het is de verwachting dat dit in de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. De belangrijkste redenen zijn:

 • Bedrijfsopvolging waarbij het eigendom van je bedrijf wordt overgedragen naar een volgende generatie;
 • Uitbreiding van marktaandeel waarbij je door het kopen van een bedrijf nieuwe klanten en/of nieuwe producten / technologie toevoegt aan je eigen bedrijf;
 • Overtollige financiële middelen die je met het oog op de toekomstige rendementen rechtstreeks wil investeren in kansrijke ondernemingen;
 • Je hebt nog geen eigen onderneming maar wilt een vliegende start maken door jezelf in te kopen in een bestaande onderneming; een Management Buy In (MBI);
 • Je bent nu in dienst bij een bedrijf en ziet en krijgt de kans om (een deel van) het bedrijf waar je nu werkt over te nemen van de huidige eigenaren; een Management Buy Out (MBO).

Bedrijf overnemen? Er is meer mogelijk dan je denkt!

Met name door het kiezen van de juiste financieringsstructuur kun je vaak eerder een bedrijf overnemen dan je misschien  voor mogelijk had gehouden. Onbekendheid met deze materie maakt dat vele kansen niet worden gezien. Daarnaast wordt, doordat de markt erg ondoorzichtig is, vaak onderschat hoe veel bedrijven of delen van een bedrijf er te koop zijn. Natuurlijk is het vanaf de tekentafel starten en uitbouwen van een nieuwe onderneming super interessant en waardevol. Maar het overnemen van een bedrijf kan een prachtig alternatief of een prima aanvulling hierop zijn!

Wat onze opdrachtgevers zeggen:

Gidion Peters

"Arjen van Your own Venture heeft de verkoop van mijn bedrijf Organize Agile begeleid. De kennis van de markt, van M&A en het uitstekende netwerk van Arjen hebben dit tot een geslaagd traject gemaakt. Het vinden van een nieuwe eigenaar die echt bij ons DNA past en het voeren van productieve overnamegesprekken waren zonder Your own Venture veel moeilijker geweest.
Bij de selectie van een partij voor het begeleiden van het M&A traject, werd al snel duidelijk dat de traditionele bureaus op dit gebied niet de betrokkenheid en het maatwerk konden leveren van Your own Venture. Daarom nog steeds blij met deze keuze. Dank Arjen!"

Marjan en Eric Kemperman

"Wij verkochten in 2023 ons opleidingsbedrijf PCO Kennis BV.
Het bedrijf startten wij zo’n 18 jaar geleden en ontwikkelde zich tot een niche speler in het verzorgen van opleidingen en trainingen op het gebied van sturen en beheersen van projecten.
Voor en tijdens het verkoopproces werden wij begeleid door Arjen Schutte die voor ons een geschikte overnamekandidaat vond. Arjen nam ons veel werk uit handen en was gedurende het hele proces een vertrouwde adviseur en sparringpartner.
Wij hebben het erg plezierig ervaren en heel nuttig om ons door Your own Venture te laten begeleiden en zijn zeer tevreden over de samenwerking die uiteindelijk een mooi resultaat opleverde."

Gaby en Bruno Lenarduzzi

"Het gehele traject van de verkoop van ons bedrijf Prefab Beton Soest is verzorgd door Your own Venture. De inleidende gesprekken, het in de markt zetten, de vervolgstappen en uiteindelijke afhandeling. Arjen en Ferry hebben ons hierin professioneel, integer en zeer betrokken begeleid. Er is goed geluisterd naar onze wensen en gehandeld vanuit ons belang en dat van de te verkopen onderneming.  Wij zijn dan ook meer dan tevreden over Your own Venture en kunnen het bedrijf van harte aanbevelen."

Bert Boonstra

"Your own Venture heeft ons begeleid in de verkoop van ons bedrijf Unexus en de voorbereiding daarop. In een aantal sessies zijn uitgebreid de opties doorgesproken, is er een plan gemaakt, zijn acties gestart om het bedrijf verkoopklaar te maken, enz. Toen het zover was, hebben ze de uitvraag opgesteld, zijn partijen uitgenodigd en van informatie voorzien. In het onderhandelingstraject hebben ze ons heel goed begeleid en geadviseerd en de onderhandelingen gevoerd en ons veel werk uit handen genomen. Zowel Arjen als Henk zijn kundig op hun eigen terrein en prettig om mee samen te werken. Voor ons heeft dit tot een mooi resultaat geleid.
Ik kan Your own Venture daarom van harte aanbevelen voor soortgelijke trajecten!"

Jan Schuurman

"Via een aantal sessies verspreid over langere periode heeft Your own Venture mij geholpen bij het ontwikkelen van het businessplan van mijn bedrijf Schuurman HR Advies. In de loop van de tijd is het plan telkens wat aangescherpt, maar uiteindelijk ligt er nu een gedetailleerd plan wat mij goed helpt om alles op koers te houden. Het is niet alleen leuk om hier mee bezig te zijn, maar ook zeer nuttig!"

  Maak vrijblijvend kennis met ons
  Bedrijf overnemen

  Bedrijf overnemen in 6 stappen.

  Het kopen van een bedrijf is, net zoals het verkopen van een bedrijf, een complex, risicovol en vaak onvoorspelbaar proces. Dit is een proces met veel belanghebbenden, tijdsdruk, concurrentie, emoties, grote hoeveelheden documenten en scherpe onderhandelingen. Daarom helpt Your own Venture je met  de regie over het proces, produceert key-documenten, ondersteunt bij de onderhandelingen en adviseert over de te volgen strategie en tactiek. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

  1. Gewenst targetbedrijf beschrijven -> Aankoopprofiel

  In deze eerste stap komen de fundamentele vragen aan bod: waarom wil je een bedrijf gaan overnemen en wat voor bedrijf? Cruciaal hierin zijn je persoonlijke ambities (bij een MBI of MBO) of de strategische plannen van je onderneming. Einddoel van deze fase is om zo helder mogelijk in een aankoopprofiel te beschrijven wat voor type bedrijf je wilt overnemen. Hoe duidelijker dat nu vastgelegd wordt, hoe gerichter straks de zoektocht kan starten.

  2. Overnamestrategie bepalen -> Overnameplan

  Nu helder is waarnaar je op zoek wilt gaan is de vraag hóe je te werk wilt gaan. Wil je actief en gericht specifieke ondernemingen benaderen? Ben je uit op 100% van de aandelen van een bedrijf of is een lager belang ook mogelijk? Hoe wil je een potentiële overname gaan financieren? Wie moeten er allemaal betrokken worden in eventuele overname processen? Welke externe partijen gaan je hierbij helpen? Wat heeft jouw bedrijf te bieden aan een overnamekandidaat? Welke concurrenten zijn er nog meer actief op de overnamemarkt? Hoeveel tijd geef je jezelf voor dit zoek- en overnameproces?

  Deze, en nog veel meer vragen worden intensief doorgesproken. Op basis van dit gesprek worden de keuzes uiteindelijk vastgelegd in een overnameplan.

  3. Overname targets zoeken -> Longlist en shortlist

  Na een akkoord op het aankoopprofiel en het overnameplan gaat Your own Venture op basis van de afgesproken overnamestrategie aan de slag om een longlist van potentiële overnamekandidaten op te stellen. Veelal zal dit een combinatie zijn van partijen die door de ondernemer zelf worden genoemd, partijen die voorkomen uit onze research van het betreffende marktsegment en partijen die zelf hebben aangegeven open te staan voor een eventuele overname.

  De shortlist bestaat uit die partijen die daadwerkelijk open blijken te staan voor een gesprek gericht op een mogelijke overname. Deze longlist en shortlist blijven we continu actualiseren gedurende de looptijd van het aankoopproces.

  4. Onderhandelingen en biedingen -> Intentieovereenkomst

  Als duidelijk is dat een bedrijf inderdaad openstaat voor een mogelijke overname start een volgende fase. Hoe ziet het verkoopproces van de overnamekandidaat er uit? Worden ze daarin door een professionele adviseur begeleid? Wat vindt de overnamekandidaat belangrijk aan een kopende partij? Wat zijn de overige eisen en wensen van de overnamekandidaat? Wie spelen aan de kant van de overnamekandidaat welke rol in het verkoopproces? Wat is de overnamekandidaat waard? Etc, etc.

  Soms is dit een heel formeel proces met een aantal concurrerende bieders, soms is er onderhands een één-op-één contact tot stand gekomen. Uiteindelijke doel van deze fase is om met de overnamekandidaat te komen tot een getekende intentieverklaring, inclusief een bindende bieding (onder voorbehoud boekenonderzoek en eventueel financiering).

  5. Boekenonderzoek en financiering -> Finale overeenstemming

  Vanaf dit moment nemen wij als potentiële koper van het bedrijf de regie in handen. We melden aan de overnamekandidaat welke informatie we allemaal beschikbaar willen krijgen in de dataroom. Op basis van deze data gaan we het boekenonderzoek starten waarbij we onder andere kijken naar de business risico’s, contracten, het personeel en de boekhouding. Vaak volgen weer onderhandelingen over de bevindingen uit het boekenonderzoek en de impact op de eerder overeengekomen prijs.

  Ook bepalen we nu welke garanties en vrijwaringen we van de verkopende partij eisen. Tegelijkertijd zijn we in gesprek met mede-investeerders en banken om de financiering van deze overname rond te krijgen.

  6. Contracten opstellen -> Ondertekening bij notaris

  Parallel aan het boekenonderzoek wordt gestart met het opstellen van de finale contracten. Dit betreft de koopakte en afhankelijk van het type transactie ook zaken als nieuwe statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, de managementovereenkomst, een kredietovereenkomst etc. Pas als er volledige overeenstemming is over het geheel aan contracten kunnen deze passeren bij de notaris.

  Integratie van het overgenomen bedrijf.

  In de media lees je de meest wilde verhalen over de lage slagingskansen van een overname. Meestal gaat het dan over wat er allemaal mis kan gaan ná de overname van een bedrijf. Daarbij verdwijnt als sneeuw voor de zon, binnen no time, de meerwaarde van de onderneming waarvoor je veel geld betaald hebt. Bijvoorbeeld door het vertrek van een aantal key-medewerkers. Denk daarom al tijdens het overnameproces goed na over de toekomstige integratie en communicatie.

  De eerste vraag is of en zo ja welke mate van integratie uberhaupt nodig is. Misschien is het zo autonoom mogelijk laten doorgaan van de onderneming wel het beste. Betrek daarom de medewerkers in het integratieproces en zorg vooral voor eerlijke, heldere en frequente communicatie over de plannen en acties. Wees zichtbaar en benaderbaar als verantwoordelijk management.

  Zo kun je succesvol een bedrijf overnemen.

  Leiderschap, mensen en cultuur zijn essentieel bij bedrijfsovernames. Dit omdat het overnemen van een bedrijf  een emotioneel proces is wat grote impact heeft op mensen, hun posities en belangen. Daarmee ontstaat er onzekerheid en onduidelijkheid over de veranderingen. Dit geldt niet alleen bij het bedrijf wat wordt overgenomen, maar ook voor je eigen onderneming. Effectieve communicatie en persoonlijke aandacht vormen de sleutel. Daarom helpt Your own Venture je bij de bedrijfsovername door middel van het opstellen van het integratie- en communicatieplan en het coachen van individuele personen door deze lastige periode.

  Oriënteer je nú op het overnemen van een bedrijf.

  Plan vrijblijvend een gesprek met ons in en vertel ons welke groeiplannen je hebt met je onderneming of welke kansen tot het overnemen van bedrijven je ziet. Wij spiegelen graag naar je welke mogelijkheden wij zien om je plannen werkelijkheid te laten worden. Regel een afspraak met ons via onderstaande button of bel +31 85 060 6070

  Get inspired