Image

Je bedrijf verkopen.

Hoe gedreven en succesvol je ook bent, hoe weinig je je ook aantrekt van de pensioengerechtigde leeftijd, eens moet je afscheid nemen van je geesteskind en je bedrijf verkopen of overdragen. Het kan ook zijn dat je juist eerder wilt stoppen met werken. Of op een dag realiseer je je dat het dagelijks leiding geven aan een onderneming niet meer zo goed bij je past. Begin daarom tijdig met het nadenken over en voorbereiden van je exit.

Wie is dan mijn opvolger? Kan de onderneming in de familie blijven? Hoe kan ik mijn aandelen verkopen en hoe vindt ik die kopers? Moet ik in één keer mijn hele aandelenbelang verkopen? Hoeveel geld zijn mijn aandelen waard? Hoe ziet mijn financiële plaatje er uit na de exit? Ingrijpende vraagstukken waar je eigenlijk al bij de start van je onderneming op moet voorsorteren. Oriënteer je tijdig door deel te nemen aan onze inspiratiesessie bedrijfsverkoop; in één dagdeel inzicht in de ins en outs van het verkopen van je bedrijf! Of bel ons voor meer informatie en je persoonlijke begeleiding door een toegewijd duo van onze ervaren overnameadviseurs.

Your own Venture helpt jou en je eventuele mede-aandeelhouders bij het vinden van antwoord op al je vragen. Als betrouwbare partner voeren wij de regie over het gehele proces bij het verkopen van je bedrijf. Zodat jij je kunt blijven concentreren op de dagelijkse business. Op de juiste momenten wordt je door ons ingeschakeld om mee te denken over de verkoop van je bedrijf, informatie te leveren en cruciale beslissingen te nemen.

Het besluit nemen om je bedrijf te verkopen.

Bedrijf verkopen dealHet besluit nemen om je bedrijf te verkopen is vaak al knap ingewikkeld. Ook al ben je enig aandeelhouder, het verkopen van je levenswerk is zakelijk en emotioneel een ingrijpende keuze. Om geen onrust te veroorzaken, kun je je vragen vaak ook niet delen binnen je bedrijf. Zorg daarom voor goede sparringpartners en neem waar mogelijk een paar mensen in vertrouwen. Betrek ook je familie tijdig in het keuzeproces.

Als er meerdere aandeelhouders zijn is een tijdige en gedegen voorbereiding van je wens tot verkoop noodzakelijk. Cruciaal daarbij is of je mede-aandeelhouders ook willen verkopen of juist niet. Zorg dat je de statuten van de onderneming en de aandeelhoudersovereenkomst goed bestudeert. Is er sprake van een blokkeringsregeling waardoor je niet zomaar je aandelen mag verkopen? Welke rechten hebben je mede-aandeelhouders op het moment dat jij wilt verkopen? Zijn er afspraken vastgelegd over de verkoopprijs van de aandelen in geval je wilt verkopen en/of vertrekken bij de onderneming? Laat je in dit stadium al adviseren en zorg dat je precies weet welke rechten en plichten je hebt; vóórdat je beslissingen neemt en keuzes maakt.

Een bedrijf verkopen is een complex proces.

Het verkopen van een bedrijf is vaak een langdurig en gecompliceerd proces. Het vinden van de juiste kandidaat-kopers, uitgebreide informatie-uitwisseling, impactvolle onderhandelingen en ingewikkelde contracten. En in welke volgorde moeten welke stappen worden gezet? Let op, je hebt zomaar een jaar nodig voordat de handtekening bij de notaris wordt gezet en de verkoop van je bedrijf wordt beklonken.

Dankzij onze jarenlange ervaring en succesvolle deals kunnen wij je alles vertellen over hoe je je bedrijf verkoopt en wat erbij komt kijken. Wij kennen de mogelijkheden om zakelijk en creatief deals vorm te geven en weten wat de risico's zijn in de diverse stadia van het verkoopproces. Een deskundige adviseur en sparringpartner is naar onze mening onontbeerlijk bij het verkopen van je bedrijf. Het gaat om veel geld en grote belangen. Niet alleen je eigen belangen maar maar ook die van mede-aandeelhouders, familie, medewerkers, klanten en leveranciers. Een nuchtere en neutrale blik bij de verkoop helpt jou bij het maken van de juiste keuzes. Plan hieronder een afspraak met ons in voor een vrijblijvende oriëntatie. Of lees verder op deze pagina voor meer informatie over het verkoopproces.

Wat onze opdrachtgevers zeggen:

Marjan en Eric Kemperman

"Wij verkochten in 2023 ons opleidingsbedrijf PCO Kennis BV.
Het bedrijf startten wij zo’n 18 jaar geleden en ontwikkelde zich tot een niche speler in het verzorgen van opleidingen en trainingen op het gebied van sturen en beheersen van projecten.
Voor en tijdens het verkoopproces werden wij begeleid door Arjen Schutte die voor ons een geschikte overnamekandidaat vond. Arjen nam ons veel werk uit handen en was gedurende het hele proces een vertrouwde adviseur en sparringpartner.
Wij hebben het erg plezierig ervaren en heel nuttig om ons door Your own Venture te laten begeleiden en zijn zeer tevreden over de samenwerking die uiteindelijk een mooi resultaat opleverde."

Gidion Peters

"Arjen van Your own Venture heeft de verkoop van mijn bedrijf Organize Agile begeleid. De kennis van de markt, van M&A en het uitstekende netwerk van Arjen hebben dit tot een geslaagd traject gemaakt. Het vinden van een nieuwe eigenaar die echt bij ons DNA past en het voeren van productieve overnamegesprekken waren zonder Your own Venture veel moeilijker geweest.
Bij de selectie van een partij voor het begeleiden van het M&A traject, werd al snel duidelijk dat de traditionele bureaus op dit gebied niet de betrokkenheid en het maatwerk konden leveren van Your own Venture. Daarom nog steeds blij met deze keuze. Dank Arjen!"

Gaby en Bruno Lenarduzzi

"Het gehele traject van de verkoop van ons bedrijf Prefab Beton Soest is verzorgd door Your own Venture. De inleidende gesprekken, het in de markt zetten, de vervolgstappen en uiteindelijke afhandeling. Arjen en Ferry hebben ons hierin professioneel, integer en zeer betrokken begeleid. Er is goed geluisterd naar onze wensen en gehandeld vanuit ons belang en dat van de te verkopen onderneming.  Wij zijn dan ook meer dan tevreden over Your own Venture en kunnen het bedrijf van harte aanbevelen."

Bert Boonstra

"Your own Venture heeft ons begeleid in de verkoop van ons bedrijf Unexus en de voorbereiding daarop. In een aantal sessies zijn uitgebreid de opties doorgesproken, is er een plan gemaakt, zijn acties gestart om het bedrijf verkoopklaar te maken, enz. Toen het zover was, hebben ze de uitvraag opgesteld, zijn partijen uitgenodigd en van informatie voorzien. In het onderhandelingstraject hebben ze ons heel goed begeleid en geadviseerd en de onderhandelingen gevoerd en ons veel werk uit handen genomen. Zowel Arjen als Henk zijn kundig op hun eigen terrein en prettig om mee samen te werken. Voor ons heeft dit tot een mooi resultaat geleid.
Ik kan Your own Venture daarom van harte aanbevelen voor soortgelijke trajecten!"

Jan Schuurman

"Via een aantal sessies verspreid over langere periode heeft Your own Venture mij geholpen bij het ontwikkelen van het businessplan van mijn bedrijf Schuurman HR Advies. In de loop van de tijd is het plan telkens wat aangescherpt, maar uiteindelijk ligt er nu een gedetailleerd plan wat mij goed helpt om alles op koers te houden. Het is niet alleen leuk om hier mee bezig te zijn, maar ook zeer nuttig!"

  Maak vrijblijvend kennis met ons

  Bedrijf verkopen

  Bedrijf verkopen in zes stappen.

  Het verkopen van je bedrijf is net zoals het overnemen van een bedrijf een complex en vaak onvoorspelbaar proces. Met veel belanghebbenden, tijdsdruk, emoties, grote hoeveelheden documenten en scherpe onderhandelingen. Your own Venture verzorgt de regie over het proces, produceert key-documenten, ondersteunt bij de onderhandelingen en adviseert over de te volgen strategie en tactiek. Bij het verkopen van je bedrijf doorloop je de volgende stappen:

  1. Verkoopstrategie bepalen -> Verkoopplan

  'Bezint eer ge begint' is zeker bij de verkoop van je bedrijf belangrijk. Wat voor type koper is gewenst: een investeerder, strategische koper of misschien een management buy-in? Welk deel van het bedrijf wil je precies verkopen: 100% van de aandelen, een deel van je aandelen, of alleen bepaalde assets? Welke rol wil je nog spelen na een overname en voor hoelang? Lopen de belangen van jou en je mede-aandeelhouders parallel of juist niet? Deze, en nog veel meer kwesties worden intensief doorgesproken. De keuzes worden vastgelegd in een verkoopplan.

  2. Bedrijfsstrategie beschrijven -> Informatiememorandum

  In het informatiememorandum beschrijven wij op een aansprekende manier wat de positionering en strategie is van je bedrijf, hoe de organisatie in elkaar zit, wie de key-functionarissen zijn, welke concurrenten er zijn etc. De (genormaliseerde) financiële prestaties van de onderneming worden gepresenteerd en groeiprognoses afgegeven. Het informatiememorandum moet potentiële kopers enthousiast maken voor de onderneming en tegelijkertijd voldoende informatie bieden om een eerste bieding op de onderneming op te kunnen baseren.

  3. Kandidaatkopers zoeken -> Longlist en Shortlist

  Na een akkoord op het verkoopplan en het informatiememorandum gaat Your own Venture op basis van de afgesproken verkoopstrategie aan de slag om een longlist van potentiële kopers op te stellen. Vaak door een mix van het persoonlijk benaderen van specifieke partijen en breder uitzetten van een 'advertentie' en verspreiden van een anonieme teaser. De longlist spreken we met elkaar door om te komen tot een shortlist van partijen.

  4. Niet bindende biedingen vragen -> Intentieovereenkomst

  De partijen op de shortlist wordt gevraagd of zij een niet-bindende bieding op de onderneming willen doen. Vaak stellen we daarbij een aantal aanvullende vragen zoals de wijze waarop ze de overname willen gaan financieren, welke voorwaarden ze aan verkoper stellen etc. Nu komt ook de verkopende ondernemer persoonlijk in beeld om nader kennis te maken met de potentiële kopers en mee te doen aan de onderhandelingen. Uiteindelijk wordt er met één partij een intentieovereenkomst afgesloten, inclusief een bindende bieding (onder voorbehoud boekenonderzoek).

  5. Boekenonderzoek door koper -> Finale overeenstemming

  Nu breekt er een drukke fase aan voor de verkoper waarin de koper veel informatie nodig heeft om een gedegen boekenonderzoek te doen. De verkoper kijkt hierbij naar o.a. business risico's, contracten, het personeel en de boekhouding. Gevoelsmatig wordt de onderneming binnenste buiten gekeerd. Vaak volgen weer onderhandelingen over de bevindingen uit het boekenonderzoek en de impact op de eerder overeengekomen prijs. Ook worden vaak garanties en vrijwaringen geëist door de koper; een onderwerp wat de nodige gesprekken oplevert.

  6. Contracten opstellen -> Ondertekening bij notaris 

  In parallel aan het boekenonderzoek wordt gestart met het opstellen van de finale contracten: de koopactie en afhankelijk van het type transactie ook zaken als nieuwe statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, de managementovereenkomst, een kredietovereenkomst etc. Pas als er volledige overeenstemming is over het geheel aan contracten kunnen deze passeren bij de notaris. De notaris zorgt dat op de dag van ondertekening de betalingen plaatvinden. Champagne!

  Bedrijf verkopen: waarde en prijs bepalen.

  Wat is mijn bedrijf waard? Het is wellicht wel één van de eerste vragen die je jezelf stelt bij het verkopen van je bedrijf. Tegelijkertijd is dit in dit stadium een lastig te beantwoorden vraag. Meestal wordt er voor een onderneming namelijk meer betaald dan de waarde van de bezittingen zoals die op de balans staan. Kopers zijn vaak bereid een bedrag aan zogenaamde goodwill te betalen. Goodwill is de niet-tastbare meerwaarde van de onderneming gelet op de winstpotentie in de toekomst. Enkele voorbeelden van zaken die de meerwaarde van een onderneming verhogen: sterke merknaam, goed personeel, locatie van het bedrijf, meerjarige klantcontracten, repeterende omzet, groot marktaandeel, etc.

  Enkele veel gebruikte methodes om de waarde van een onderneming te bepalen zijn: de multiples methode waarbij de waarde van de onderneming wordt gebaseerd op prijzen van vergelijkbare ondernemingen en de discounted cash flow methode waarbij de prognoses van toekomstige kasstromen worden verdisconteerd naar een netto contante waarde en tot slot de asset-based methode waarbij de activa en passiva op de balans worden gebruikt als basis voor de waardering. Zorg dat je je deskundig laat adviseren over de waarde van je onderneming. Het is een complexe materie met vele varianten waarbij specifiek moet worden gekeken naar kenmerken van je onderneming. Als de ondernemingswaarde eenmaal helder is kan de aandeelhouderswaarde worden vastgesteld. Daarbij heeft de verkoper vaak ook het recht om de nog aanwezige overtollige cash in de onderneming op moment van verkoop uitgekeerd te krijgen in aanvulling op de ondernemingswaarde.

  Bedrijf verkopen: tips en advies.

  Tot slot, onderschat nooit het belang van het vinden van de juiste koper en het voeren van goede onderhandelingen. Wat voor de ene koper goodwill is, is dat voor de andere koper misschien helemaal niet. Zo kan je vestigingslocatie uitstekend passen bij die ene koper die wil uitbreiden naar precies die regio. Verdiep je dus goed in de positie van potentiële kopers zodat je weet waar hun belangen liggen. Durf daar op in te spelen in de onderhandelingen; het kan je tientallen procenten schelen in de opbrengst van je aandelen.

  Doe nú je exit-planning.

  Leg je kaarten open op tafel en maak samen met Your own Venture de juiste afwegingen. Zodat je droom niet alsnog uiteen spat bij je afscheid van je onderneming! Je bedrijf verkopen op de juiste manier? Regel een afspraak met ons via onderstaande button of bel +31 85 060 6070

  Get inspired