StartUp en ScaleUp: neem een Raad van Advies!

Michel StuijtMomenten van de waarheidLaat een bericht achter

Future plans

Wat als de ‘kick-and-rush’ van een StartUp minder wordt? Als de euforie van het starten van je onderneming omslaat in twijfel of paniek? Een ScaleUp met groeistuipen?

Wat als je met je bedrijf een punt bereikt waar je nog niet over hebt nagedacht: je bedrijf is succesvol en nu moet je uitbreiden?

Regelmatig hebben ondernemers behoefte aan een gesprek met een vertrouwenspersoon. Maar dat is dan niet de gebruikelijke adviseur zoals de accountant, boekhouder, advocaat of bankier. Met de onafhankelijke adviseur wil je je groeiplannen bespreken, je lange-termijn visie en strategie of opvolging.

De onafhankelijke Raad van Advies

Meestal zijn dit soort gesprekken incident-gedreven en vinden daarom pas (te) laat plaats.  Om de gesprekken met een vertrouwenspersoon meer structuur te geven is het daarom handig  een Raad van Advies (RvA) in te stellen. Deze RvA kan je helpen met zaken van strategisch belang. Door de onafhankelijke blik en tijdige inbreng van waardenvolle kennis en ervaring van de leden.

De RvA kan, wanneer zij met enige regelmaat bijeenkomt, een indirecte bijdrage leveren aan het succesvol functioneren van je bedrijf. In aanvulling op adviezen over hoe het best je doelstellingen op korte termijn te bereiken, biedt de RvA de mogelijkheid om structuur te brengen en een lange-termijn strategie te definiëren

Veel ondernemers zien het nut en de noodzaak niet van een RvA, terwijl bewezen is dat je met een RvA meer kunt bereiken. De onafhankelijke leden, mits goed geselecteerd, zijn ‘deskundige deuropeners’ die je een eerlijk advies kunnen geven over functioneren en voortgang van je onderneming.

Om te bekijken of een RvA de juiste stap is voor je onderneming, maak je eerst een overzicht van verschillende zaken die spelen in je onderneming en waar je je bestaande adviseurs liever niet bij wilt betrekken. Op basis van die lijst kan je dan de doelstellingen van de RvA formuleren. Verder helpt zo een lijst met het concretiseren van intensiteit/periodiciteit van vergaderen en andere contactmomenten. Ook is de lijst een hulpmiddel om de benodigde competenties en het ervaringsniveau van de leden van de RvA te formuleren: wie/wat is nodig?

Hoe groot moet een RvA zijn? Soms volstaat eerst een enkele persoon, later uit te breiden naar het ideale aantal. Vaak volstaat een RvA van drie leden. Dit zorgt voor verschillende inbreng van gezichtspunten en variëteit in kennis, ervaring en netwerk.

Wat moet je vooral NIET doen? Een RvA instellen van gelijkgestemden (‘like-minded persons’). Dan hebben de leden  veel kennis van en ervaring met dezelfde onderwerpen als waar de ondernemer zich bij thuis voelt. Dan omring je je slechts met ja-knikkers en gaat het gesprek over gezamenlijke (technisch) gedetailleerde onderwerpen die weinig met de kern van de zaak te maken hebben. Kijk daarom vooral naar mensen met kennis van zaken waarvan je zelf niet voldoende kennis hebt en onderwerpen die je lastig vindt.

Ook moet je zorgen dat de RvA niet wordt ingezet om financieringsvraagstukken te regelen of juridische kwesties op te lossen. Daar zijn specialisten voor. Zorg dat de RvA onafhankelijk is en zakelijk blijft: betrek bij voorkeur geen familie, vrienden of kennissen.

Richt je bij het inroepen van ondersteuning door de RvA  op zaken als:

  • Advies en begeleiding bij je (lange termijn) business plan;
  • Kritisch kijken naar je onderneming;
  • Helpen met het (her-) formuleren en realiseren van de doelstellingen;
  • Vergroten van je zakelijk netwerk;
  • Je te inspireren en je een spiegel voorhouden: “ben je wel met de juiste acties bezig om mijn onderneming  optimaal te laten functioneren?”;
  • Het leveren van relevante expertise en ervaring.

Veel succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *